Amerykański kongresmen stracił życie mówiąc prawdę, kto kontroluje USA!

Mowa oczywiście o James Trafican, niezależnym polityku i byłym członku Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Nie bał się mówić, to co widzi, a to oczywis…