Białostocki patostreamer regularnie zaśmieca rezerwat przyrody.

Białostocki patostreamer Wojciech S. regularnie zaśmieca Zwierzyniecki Rezerwat Przyrody w Białymstoku substancjami łatwopalnymi w czasie suszy. Interwencje policji nie pomagają.