Borys Budka – wystąpienie z 12 maja 2020 r. o kolejnym podejściu do wyborów

Aż miło posłuchać takiej orki.