CBA kontroluje szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Kontrola dotyczy rozporządzania mieniem publicznym przez Zakład przy budowie spalarni. Wartość kontrolowanej inwestycji to ok. 700 mln zł.