Duda ogłasza zasiłek dla bezrobotnych w wys. 1300zł oraz dodatek 1200zł.

Prezydent Duda ogłosił podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1300zł(o 51%!) oraz nowy „dodatek solidarnościowy” dla bezrobotnych w wys. 1200zł. Quo vadis gospodarko, niedługo nie będzie się już opłacało w tym kraju pracować!