Inicjatywa „Zranieni w Kościele” wysłała plakaty parafiom. Pomysł poparł prymas Polski

Do proboszczów wszystkich polskich parafii rzymskokatolickich i greckokatolickich wysłano plakaty Inicjatywy Zranieni w Kościele – poinformowali jej autorzy. Prymas Polski abp. Wojciecha Polaka zachęcał do ich wywieszania przed kościołami. Prymas przypominał też księżom, że należy informować wiernych o możliwości kontaktu z telefonem wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.