Jak będą wyglądały matury i egzaminy ósmoklasisty?

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyjaśnia. – W sali egzaminacyjnej, maseczka nie jest potrzebna. Natomiast na korytarzu, gdzie zdający mogą się mijać i być bliżej siebie niż przepisowe półtora metra, usta i nos muszą być zasłonięte – powiedział w programie Interwencja Ekstra dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik.