Kacze Opowieści: Czym jest inflacja i jaki wpływ ma na gospodarkę

Krótka i pouczająca historia.