Kraków. Radiowóz wjechał w automatyczną barierę na Stolarskiej.

Wjazd na bariery w postaci słupów wysuwających się z drogi. Silnik radiowozu rzewnie zapłakał ciepłym olejem…