Manifestacja „Popieramy Energetykę Jądrową w Polsce”

Obywatelski Ruch Na Rzecz Energetyki Jądrowej organizuje manifestację w Warszawie oraz petycje w celu podjęcia realnych kroków na rzecz elektrowni atomowej w Polsce. Zwiększmy im zasięgi – cel absolutnie słuszny!