Mieli wyłudzić 29 mln zł z upadłej firmy z branży kolejowej. Syndyk wśród 27 podejrzanych

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejnych trzech przedsiębiorców z Warszawy, Lublina i Chotomowa w związku z wyłudzeniami z upadłej firmy remontującej koleje. Na podstawie pozornych umów i ustnych porozumień zawartych z syndykiem mieli wystawiać fikcyjne faktury, a potem prać pieniądze, używając fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Z masy upadłościowej firmy mogło zniknąć nawet 29 mln zł.