Podatek od smartfonów! Ministerstwo Kultury poprze żądania artystów scenicznych?

Chcą wprowadzić podatek od smartfonów, tabletów i telewizorów! Wszystko wskazuje na to, że MKiDN działa aktywnie jako administrator artystów scenicznych i przedstawicieli szeroko pojętego sektora kreatywnego, a także – przede wszystkim – organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.