Procedura wobec Polski ws. jakości powietrza. Minister zapowiada dofinansowania dla najuboższych

Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu wobec Polski procedury przeciwnaruszeniowej ze względu na brak przepisów, na podstawie których władze mogłyby być skarżone do sądów w związku niską jakością powietrza. W podobnej sytuacji znalazła się Bułgaria. – Ułatwimy dostęp do programu Czyste powietrze; dofinansowania dla rodzin o niższych dochodach będą większe – zapewnił w czwartek prezydent.