Rząd zadłużył się specjalnie dla TVP

Wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 1.950.000.000 zł zostały przekazane 17 kwietnia 2020 roku.