Sasin dziś: nie znam kosztu druku kart. 7 maja: wiem to, ale nie powiem

Dziś: „Nie mam takiej wiedzy, trzeba zapytać PWPW, ja w tym procesie akurat nie uczestniczyłem” 7 maja (powiązane): mówił, że wie, ale nie powie. Która wypowiedź jest prawdziwa? W morzu różnych znalezisk o Sasinie warto zwrócić uwagę na tę oczywistą sprzeczność.