Sikorski gasi Kaczafiego „panie pośle, proszę do mnie!”

2015 r., marszałek Sikorski każe Kaczyńskiemu wyjaśnić, w jakim trybie ten występuje. Już dwa lata później Kaczyński występuje „bez żadnego trybu”, a marszałek Brudziński dzwoni dzwonkiem, by uciszać innych posłów zagłuszających beztrybowe wystąpienie.