Spisy wyborców do prokuratury

Śledczy zajmą się każdą gminą, która przekazała dane Poczcie.