Udowodnij, że jesteś niewinny, jak nie konfiskujemy majątek

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić konfiskatę prewencyjną polegającą na tym, że organy ścigania już nie będą musiały wykazywać, że ten majątek służył do popełniania przestępstw lub był nabyty w sposób nielegalny. MS chce żeby obywatel udowadniał, że jego majątek pochodzi z legalnych źródeł